ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดบรรยายพิเศษพิเศษในหัวข้อ “Nonlinear analysis problems with multi-dimensional fixed points” โดยได้เชิญผู้เชี่ยวชาญทางคณิตศาสตร์จากต่างประเทศ คือ Professor Juan Martínez-Moreno จาก Department of Mathematics, University of Jan, Spain และวิทยากรในประเทศ คือ รองศาสตราจารย์ ดร. ภูมิ คำเอม จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มาร่วมบรรยาย ในวันที่ 26 ธันวาคม 2557 เวลา 9.00 น. – 17.00 น. ณ ห้องประชุมภาควิชาฯ ณ ห้อง 225 บร. 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

โครงการ “Nonlinear analysis problems with multi-dimensional fixed points”

วันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม 2557

9.00 – 9.30 น. พิธีเปิดและกล่าวต้อนรับโดย รองศาสตราจารย์ สำราญ มั่นทัพ (หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ)
9.30 – 12.30 น. Professor Juan Martínez-Moreno จาก Department of Mathematics, University of Jan, Spain
เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “Methods for solving nonlinear problems by using multi-dimensional fixed points”
12.30 – 13.30 น. พักรับประทานอาหาร
13.30 – 15.30 น. รองศาตราจารย์ ดร.ภูมิ คำเอม เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ
“การเสริมสร้างและพัฒนาแนวทางการทำวิจัยด้านการวิเคราะห์ในปริภูมิอิงระยะทาง”
15.30 – 17.00 สัมมนาแลกเปลี่ยนแนวคิดเกี่ยวกับ “แนวทางการทำวิจัยด้าน Nonlinear Analysis”
โดย Professor Juan Martínez-Moreno, รศ.ดร. ภูมิ คำเอม และ ดร.วุฒิพล สินธุนาวารัตน์

 

57_12_24_Talk261257 IMG_1499 IMG_1503 IMG_1512

Published by KMUTTFixed Point Research Lab. @ Bang Mod

KMUTT-Fixed Point Theory and Application Research Group

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Bangmod International Journal of Mathematical Computational Science

Published by Theoretical and Computational Science Center (TaCS-Center, KMUTT)

Professor Dr. Poom Kumam

http://poomkumam.wordpress.com

Thai LaTeX and MATLAB

ThaiLaTeX Thai LaTeX MiKTeX MATLAB

Renewable Energy Research Centre (RERC)

International Research Lab

TaCS - Center of Excellence

Center of Excellence in Theoretical & Computational Science (TaCS-CoE)

WG-ANA

Working Group on Applied Nonlinear Analysis

NCAO-Research Center

NONLINEAR CONVEX ANALYSIS AND OPTIMIZATION Research Center

ACFPTO2020

The 11th Asian Conference on Fixed Point Theory and Optimization (ACFPTO2020), July 15-18, 2020 at Pattaya, Thailand

IWANA2019

International Workshop on Applied Nonlinear Analysis (IWANA 2019), September 12-14, 2019, Bangsaen, Chonburi, Thailand

Michael Ruzhansky

Michael Ruzhansky, Senior Full Professor of Mathematics, Ghent University, and Professor of Mathematics, Queen Mary University of London

Scholarly Open Access

Critical analysis of scholarly open-access publishing

thedroidyourelookingfor.wordpress.com/

Come for the stick figures. Stay for the Bergman.

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

%d bloggers like this: