รศ.ดร.ภูมิ คำเอม รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมด้วยตัวแทนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นำการเสวนาในโครงการปฐมนิเทศระดับบัณฑิตศึกษา ในหัวข้อเรื่อง ประสบการณ์การเรียน/การวิจัย ณ ห้อง SCIENCE CONNECT คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ในวันศุกร์ที่ 24 ก.ค.58 เวลา 15.00-16.30 น.

รศ.ดร.ภูมิ คำเอม รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ นำลูกศิษย์ระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมพิธีถวายเทียนจำนำพรรษาร่วมกับทางคณะวิทยาศาสตร์ มจธ. เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.2558 ณ วัดทองเนียม เขตหนองแขม กรุงเทพ ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2558