บรรยายเรื่อง “เส้นทางสู่ตําแหน่งทางวิชาการ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ” คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รศ.ดร.ภูมิ คำเอม ได้รับเกรียติบรรยายเรื่อง “เส้นทอ่านเพิ่มเติม “บรรยายเรื่อง “เส้นทางสู่ตําแหน่งทางวิชาการ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ” คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์”

Rate this:

บรรยาย Lunch Talk: งานวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ….. เรามาถึงจุดนี้ได้ยังไง? …. @ Science Connect Sep. 29, 2015

รศ.ดร.ภูมิ คำเอม และนักศึกษาปริญญาเอกKMUTT-Fixed Point อ่านเพิ่มเติม “บรรยาย Lunch Talk: งานวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ….. เรามาถึงจุดนี้ได้ยังไง? …. @ Science Connect Sep. 29, 2015”

Rate this:

Featuring a honorary speaker “Professor Andrzej Cegielski” from U. Zielonogórski, Poland.

Featuring a honorary speaker “Professor Andrzej Cอ่านเพิ่มเติม “Featuring a honorary speaker “Professor Andrzej Cegielski” from U. Zielonogórski, Poland.”

Rate this:

We were lucky to have Professor Radu Ioan Bot from Vienna with us, giving a pioneering lecture about the splitting algorithms and its corresponding applications in image processing.

We were lucky to have Professor Radu Ioan Bot from Vienอ่านเพิ่มเติม “We were lucky to have Professor Radu Ioan Bot from Vienna with us, giving a pioneering lecture about the splitting algorithms and its corresponding applications in image processing.”

Rate this:

A workshop on “THEORY OF NONLINEAR OPERATORS AND EQUATIONS” on SEP. 20, 2015 at KMUTT-Fixed Point Lab.

Another upcoming workshop at our laboratory on SEP. 20,อ่านเพิ่มเติม “A workshop on “THEORY OF NONLINEAR OPERATORS AND EQUATIONS” on SEP. 20, 2015 at KMUTT-Fixed Point Lab.”

Rate this:

Special  talk: Splitting Algorithms for Nonsmooth Convex Optimization Problems with Complex StructuresBy Prof. Dr. habil. Radu Ioan Bot fromUniversität WienFakultät für MathematikWien, Austria

Upcoming workshop tommorow!

Rate this:

เสวนาเรื่องงานวิจัยทางคณิตศาสตร์กับการพัฒนาปนะเทศ:ทิศทาง ปัญหา อุปสรรคและความสำเร็จ ทำอย่างไร

  ผู้ทรงคุณวุฒิรับเชิญ 1. ศ.ดร.ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตอ่านเพิ่มเติม “เสวนาเรื่องงานวิจัยทางคณิตศาสตร์กับการพัฒนาปนะเทศ:ทิศทาง ปัญหา อุปสรรคและความสำเร็จ ทำอย่างไร”

Rate this:

งานประชุมวิชาการและรายงานการวิจัย กลุ่มวิจัยเมธีอาวุโส สกว. ศ.ดร.สุเทพ สวนใต้ ประจำปี 2558 วันที่ 1 กันยายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TRF Seminar 110      

Rate this:

Bangmod International Journal of Mathematical Computational Science

Published by Theoretical and Computational Science Center (TaCS-Center, KMUTT)

Professor Dr. Poom Kumam

http://poomkumam.wordpress.com

Thai LaTeX and MATLAB

ThaiLaTeX Thai LaTeX MiKTeX MATLAB

Renewable Energy Research Centre (RERC)

International Research Lab

TaCS - Center of Excellence

Center of Excellence in Theoretical & Computational Science (TaCS-CoE)

WG-ANA

Working Group on Applied Nonlinear Analysis

NCAO-Research Center

NONLINEAR CONVEX ANALYSIS AND OPTIMIZATION Research Center

ACFPTO2020

The 11th Asian Conference on Fixed Point Theory and Optimization (ACFPTO2020), July 15-18, 2020 at Pattaya, Thailand

IWANA2019

International Workshop on Applied Nonlinear Analysis (IWANA 2019), September 12-14, 2019, Bangsaen, Chonburi, Thailand

Michael Ruzhansky

Michael Ruzhansky, Senior Full Professor of Mathematics, Ghent University, and Professor of Mathematics, Queen Mary University of London

Scholarly Open Access

Critical analysis of scholarly open-access publishing

thedroidyourelookingfor.wordpress.com/

Come for the stick figures. Stay for the Bergman.

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.