บรรยายเรื่อง “เส้นทางสู่ตําแหน่งทางวิชาการ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ” คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รศ.ดร.ภูมิ คำเอม ได้รับเกรียติบรรยายเรื่อง “เส้นท […]

Rate this:

บรรยาย Lunch Talk: งานวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ….. เรามาถึงจุดนี้ได้ยังไง? …. @ Science Connect Sep. 29, 2015

รศ.ดร.ภูมิ คำเอม และนักศึกษาปริญญาเอกKMUTT-Fixed Point […]

Rate this:

We were lucky to have Professor Radu Ioan Bot from Vienna with us, giving a pioneering lecture about the splitting algorithms and its corresponding applications in image processing.

We were lucky to have Professor Radu Ioan Bot from Vien […]

Rate this:

Special  talk: Splitting Algorithms for Nonsmooth Convex Optimization Problems with Complex StructuresBy Prof. Dr. habil. Radu Ioan Bot fromUniversität WienFakultät für MathematikWien, Austria

Upcoming workshop tommorow!

Rate this:

เสวนาเรื่องงานวิจัยทางคณิตศาสตร์กับการพัฒนาปนะเทศ:ทิศทาง ปัญหา อุปสรรคและความสำเร็จ ทำอย่างไร

  ผู้ทรงคุณวุฒิรับเชิญ 1. ศ.ดร.ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิต […]

Rate this:

งานประชุมวิชาการและรายงานการวิจัย กลุ่มวิจัยเมธีอาวุโส สกว. ศ.ดร.สุเทพ สวนใต้ ประจำปี 2558 วันที่ 1 กันยายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TRF Seminar 110      

Rate this:

Thai LaTeX and MATLAB

ThaiLaTeX Thai LaTeX MiKTeX MATLAB

Renewable Energy Research Centre (RERC)

International Research Lab

TaCS - Center of Excellence

Center of Excellence in Theoretical & Computational Science (TaCS-CoE)

WG-ANA

Working Group on Applied Nonlinear Analysis

NCAO-Research Center

NONLINEAR CONVEX ANALYSIS AND OPTIMIZATION Research Center

ACFPTO2020

The 11th Asian Conference on Fixed Point Theory and Optimization (ACFPTO2020), July 15-18, 2020 at Pattaya, Thailand

IWANA2019

International Workshop on Applied Nonlinear Analysis (IWANA 2019), September 12-14, 2019, Bangsaen, Chonburi, Thailand

Michael Ruzhansky

Michael Ruzhansky, Senior Full Professor of Mathematics, Ghent University, and Professor of Mathematics, Queen Mary University of London

Scholarly Open Access

Critical analysis of scholarly open-access publishing

thedroidyourelookingfor.wordpress.com/

Come for the stick figures. Stay for the Bergman.

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.