บรรยายเรื่อง “เส้นทางสู่ตําแหน่งทางวิชาการ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ” คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รศ.ดร.ภูมิ คำเอม ได้รับเกรียติบรรยายเรื่อง “เส้นทางสู่ตําแห … อ่านเพิ่มเติม บรรยายเรื่อง “เส้นทางสู่ตําแหน่งทางวิชาการ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ” คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Rate this:

บรรยาย Lunch Talk: งานวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ….. เรามาถึงจุดนี้ได้ยังไง? …. @ Science Connect Sep. 29, 2015

รศ.ดร.ภูมิ คำเอม และนักศึกษาปริญญาเอกKMUTT-Fixed Point Lab.เข้าร่ … อ่านเพิ่มเติม บรรยาย Lunch Talk: งานวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ….. เรามาถึงจุดนี้ได้ยังไง? …. @ Science Connect Sep. 29, 2015

Rate this:

We were lucky to have Professor Radu Ioan Bot from Vienna with us, giving a pioneering lecture about the splitting algorithms and its corresponding applications in image processing.

We were lucky to have Professor Radu Ioan Bot from Vienna with us … อ่านเพิ่มเติม We were lucky to have Professor Radu Ioan Bot from Vienna with us, giving a pioneering lecture about the splitting algorithms and its corresponding applications in image processing.

Rate this:

Special  talk: Splitting Algorithms for Nonsmooth Convex Optimization Problems with Complex StructuresBy Prof. Dr. habil. Radu Ioan Bot fromUniversität WienFakultät für MathematikWien, Austria

Upcoming workshop tommorow! อ่านเพิ่มเติม Special  talk: Splitting Algorithms for Nonsmooth Convex Optimization Problems with Complex StructuresBy Prof. Dr. habil. Radu Ioan Bot fromUniversität WienFakultät für MathematikWien, Austria

Rate this: