ขอเชิญร่วมฟังเสวนาเรื่อง “แนวทางขั้นตอนวิธีการขอตำแหน่งทางวิชาการ” ในวันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2559 เวลา 13.00 น.-15.00 น. ณ ห้องสัมมนา SI 213-214 ชั้น 2 อาคารศูนย์เครื่องมือฯ โดย รศ.ดร.ภูมิ คำเอม

คณะกรรมการพัฒนาความเป็นเลิศ คณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญร่วมฟั […]

Rate this:

Thai LaTeX and MATLAB

ThaiLaTeX Thai LaTeX MiKTeX MATLAB

Renewable Energy Research Centre (RERC)

International Research Lab

TaCS - Center of Excellence

Center of Excellence in Theoretical & Computational Science (TaCS-CoE)

WG-ANA

Working Group on Applied Nonlinear Analysis

NCAO-Research Center

NONLINEAR CONVEX ANALYSIS AND OPTIMIZATION Research Center

ACFPTO2020

The 11th Asian Conference on Fixed Point Theory and Optimization (ACFPTO2020), July 15-18, 2020 at Pattaya, Thailand

IWANA2019

International Workshop on Applied Nonlinear Analysis (IWANA 2019), September 12-14, 2019, Bangsaen, Chonburi, Thailand

Michael Ruzhansky

Michael Ruzhansky, Senior Full Professor of Mathematics, Ghent University, and Professor of Mathematics, Queen Mary University of London

Scholarly Open Access

Critical analysis of scholarly open-access publishing

thedroidyourelookingfor.wordpress.com/

Come for the stick figures. Stay for the Bergman.

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.