ขอเชิญร่วมฟังเสวนาเรื่อง “แนวทางขั้นตอนวิธีการขอตำแหน่งทางวิชาการ” ในวันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2559 เวลา 13.00 น.-15.00 น. ณ ห้องสัมมนา SI 213-214 ชั้น 2 อาคารศูนย์เครื่องมือฯ โดย รศ.ดร.ภูมิ คำเอม

คณะกรรมการพัฒนาความเป็นเลิศ คณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญร่วมฟังเสวนาเรื่ … อ่านเพิ่มเติม ขอเชิญร่วมฟังเสวนาเรื่อง “แนวทางขั้นตอนวิธีการขอตำแหน่งทางวิชาการ” ในวันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2559 เวลา 13.00 น.-15.00 น. ณ ห้องสัมมนา SI 213-214 ชั้น 2 อาคารศูนย์เครื่องมือฯ โดย รศ.ดร.ภูมิ คำเอม

Rate this: