รศ.ดร.ภูมิ คำเอม ได้เชิญ ศ.ดร.สมพงษ์ ธรรมพงษา ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ทรงคุณวุฒิด้านคณิตศาสตร์ เข้ารับฟังการนำเสนอของนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาสาขาคณิตประยุกต์ เพื่อเพิ่มศักยภาพงานวิจัย พร้อมกับให้คำแนะนำ เพื่อต่อยอดงานวิจัยให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น เมื่อ 2-7 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องปฎิบัติการ Fixed Points SCL802

Rate this:

Renewable Energy Research Centre (RERC)

International Research Lab

TaCS - Center of Excellence

Center of Excellence in Theoretical & Computational Science (TaCS-CoE)

WG-ANA

Working Group on Applied Nonlinear Analysis

NCAO Research Center

International Second Symposium on Nonlinear Convex Analysis and Optimization (NCAO2019)

ACFPTO2020

The 11th Asian Conference on Fixed Point Theory and Optimization (ACFPTO2020), July 15-18, 2020 at Pattaya, Thailand

IWANA2019

International Workshop on Applied Nonlinear Analysis (IWANA 2019), September 12-14, 2019, Bangsaen, Chonburi, Thailand

Michael Ruzhansky

Michael Ruzhansky, Senior Full Professor of Mathematics, Ghent University, and Professor of Mathematics, Queen Mary University of London

Scholarly Open Access

Critical analysis of scholarly open-access publishing

thedroidyourelookingfor.wordpress.com/

Come for the stick figures. Stay for the Bergman.

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.