รศ.ดร.ภูมิ คำเอม ได้เชิญ ศ.ดร.สมพงษ์ ธรรมพงษา ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ทรงคุณวุฒิด้านคณิตศาสตร์ เข้ารับฟังการนำเสนอของนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาสาขาคณิตประยุกต์ เพื่อเพิ่มศักยภาพงานวิจัย พร้อมกับให้คำแนะนำ เพื่อต่อยอดงานวิจัยให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น เมื่อ 2-7 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องปฎิบัติการ Fixed Points SCL802

Rate this:

Bangmod International Journal of Mathematical Computational Science

Published by Theoretical and Computational Science Center (TaCS-Center, KMUTT)

Professor Dr. Poom Kumam

http://poomkumam.wordpress.com

Thai LaTeX and MATLAB

ThaiLaTeX Thai LaTeX MiKTeX MATLAB

Renewable Energy Research Centre (RERC)

International Research Lab

TaCS - Center of Excellence

Center of Excellence in Theoretical & Computational Science (TaCS-CoE)

WG-ANA

Working Group on Applied Nonlinear Analysis

NCAO-Research Center

NONLINEAR CONVEX ANALYSIS AND OPTIMIZATION Research Center

ACFPTO2020

The 11th Asian Conference on Fixed Point Theory and Optimization (ACFPTO2020), July 15-18, 2020 at Pattaya, Thailand

IWANA2019

International Workshop on Applied Nonlinear Analysis (IWANA 2019), September 12-14, 2019, Bangsaen, Chonburi, Thailand

Michael Ruzhansky

Michael Ruzhansky, Senior Full Professor of Mathematics, Ghent University, and Professor of Mathematics, Queen Mary University of London

Scholarly Open Access

Critical analysis of scholarly open-access publishing

thedroidyourelookingfor.wordpress.com/

Come for the stick figures. Stay for the Bergman.

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.