รศ.ดร.ภูมิ คำเอม ได้เชิญ ศ.ดร.สมพงษ์ ธรรมพงษา ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ทรงคุณวุฒิด้านคณิตศาสตร์ เข้ารับฟังการนำเสนอของนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาสาขาคณิตประยุกต์ เพื่อเพิ่มศักยภาพงานวิจัย พร้อมกับให้คำแนะนำ เพื่อต่อยอดงานวิจัยให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น เมื่อ 2-7 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องปฎิบัติการ Fixed Points SCL802

อ่านเพิ่มเติม รศ.ดร.ภูมิ คำเอม ได้เชิญ ศ.ดร.สมพงษ์ ธรรมพงษา ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ทรงคุณวุฒิด้านคณิตศาสตร์ เข้ารับฟังการนำเสนอของนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาสาขาคณิตประยุกต์ เพื่อเพิ่มศักยภาพงานวิจัย พร้อมกับให้คำแนะนำ เพื่อต่อยอดงานวิจัยให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น เมื่อ 2-7 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องปฎิบัติการ Fixed Points SCL802

Rate this: