แสดงความยินดีกับศิษย์เก่า KMUTT Fixed Point Lab. ดร.จิตสุภา ดีโพธิ์ และ ดร. กิตติพงศ์ วงศ์คำ  กับรางวัล ผลการเรียนยอดเยี่ยมขั้นดุษฎีบัณฑิต ผลการเรียนยอดเยี่ยมอันดับหนึ่ง และ สอง ของประเทศสาขาคณิตศาสตร์

ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า KMUTT Fixed Point Lab. ดร.จิตสุภา ดีโพธิ์ และ ดร. กิตติพงศ์ วงศ์คำ กับรางวัล ผลการเรียนยอดเยี่ยมขั้นดุษฎีบัณฑิต ผลการเรียนยอดเยี่ยมอันดับหนึ่ง และ สอง ของประเทศสาขาคณิตศาสตร์ โดยมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร. แถบ นีละนิธิ ณ วันที่ 12 มีนาคม 2560 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s