เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 กลุ่มวิจัยทฤษฎีจุดตรึง จัดพิธีรดน้ำดำหัวและขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2560 โดยมี ศ.ดร.สมพงษ์ ธรรมพงษา และ รศ.ดร.ภูมิ คำเอม เปิดโอกาสให้ คณะนักศึกษาในกลุ่มวิจัยทฤษฎีจุดตรึง รดน้ำดำหัวและขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล ณ ห้องปฏิบัติการกลุ่มวิจัยทฤษฎีจุดตรึง SCL 802 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

อ่านเพิ่มเติม เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 กลุ่มวิจัยทฤษฎีจุดตรึง จัดพิธีรดน้ำดำหัวและขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2560 โดยมี ศ.ดร.สมพงษ์ ธรรมพงษา และ รศ.ดร.ภูมิ คำเอม เปิดโอกาสให้ คณะนักศึกษาในกลุ่มวิจัยทฤษฎีจุดตรึง รดน้ำดำหัวและขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล ณ ห้องปฏิบัติการกลุ่มวิจัยทฤษฎีจุดตรึง SCL 802 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Rate this:

All members of KMUTTFixed Point Lab. joint and talk seminar the 1st Graduate Students Active Recruitment at Learning Space, on March 20-24, 2017.

All Students KMUTTFixed Point Lab. with advisor, Dr. Poom Kumam j … อ่านเพิ่มเติม All members of KMUTTFixed Point Lab. joint and talk seminar the 1st Graduate Students Active Recruitment at Learning Space, on March 20-24, 2017.

Rate this:

Assoc. Prof. Dr. Poom Kumam from King Mongkut’s University of Technology Thonburi and Head of KMUTT-Fixed Point Theory and Applications Research Group is visiting the Research Group on Applied Mathematics and Optimization and gives the talk in the Mathematical Colloquium of the University of Vienna between March 27-April 10, 2017.

Prof. Dr. Poom Kumam from King Mongkut’s University of Tech … อ่านเพิ่มเติม Assoc. Prof. Dr. Poom Kumam from King Mongkut’s University of Technology Thonburi and Head of KMUTT-Fixed Point Theory and Applications Research Group is visiting the Research Group on Applied Mathematics and Optimization and gives the talk in the Mathematical Colloquium of the University of Vienna between March 27-April 10, 2017.

Rate this:

Dr. Poom Kumam give a talk on FPTA for all Professor and graduate students at seminar series of Fakultät für Mathematik Universität Wien, Vienna, Austria on April 4, 2017: 15.00-16.40 PM. 

Assoc. Prof. Dr. Poom Kumam give a talk on FPTA for all Professor … อ่านเพิ่มเติม Dr. Poom Kumam give a talk on FPTA for all Professor and graduate students at seminar series of Fakultät für Mathematik Universität Wien, Vienna, Austria on April 4, 2017: 15.00-16.40 PM. 

Rate this: