เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 กลุ่มวิจัยทฤษฎีจุดตรึง จัดพิธีรดน้ำดำหัวและขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2560 โดยมี ศ.ดร.สมพงษ์ ธรรมพงษา และ รศ.ดร.ภูมิ คำเอม เปิดโอกาสให้ คณะนักศึกษาในกลุ่มวิจัยทฤษฎีจุดตรึง รดน้ำดำหัวและขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล ณ ห้องปฏิบัติการกลุ่มวิจัยทฤษฎีจุดตรึง SCL 802 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Rate this:

All members of KMUTTFixed Point Lab. joint and talk seminar the 1st Graduate Students Active Recruitment at Learning Space, on March 20-24, 2017.

All Students KMUTTFixed Point Lab. with advisor, Dr. Poอ่านเพิ่มเติม “All members of KMUTTFixed Point Lab. joint and talk seminar the 1st Graduate Students Active Recruitment at Learning Space, on March 20-24, 2017.”

Rate this:

Assoc. Prof. Dr. Poom Kumam from King Mongkut’s University of Technology Thonburi and Head of KMUTT-Fixed Point Theory and Applications Research Group is visiting the Research Group on Applied Mathematics and Optimization and gives the talk in the Mathematical Colloquium of the University of Vienna between March 27-April 10, 2017.

Prof. Dr. Poom Kumam from King Mongkut’s Universiอ่านเพิ่มเติม “Assoc. Prof. Dr. Poom Kumam from King Mongkut’s University of Technology Thonburi and Head of KMUTT-Fixed Point Theory and Applications Research Group is visiting the Research Group on Applied Mathematics and Optimization and gives the talk in the Mathematical Colloquium of the University of Vienna between March 27-April 10, 2017.”

Rate this:

Dr. Poom Kumam give a talk on FPTA for all Professor and graduate students at seminar series of Fakultät für Mathematik Universität Wien, Vienna, Austria on April 4, 2017: 15.00-16.40 PM. 

Assoc. Prof. Dr. Poom Kumam give a talk on FPTA for allอ่านเพิ่มเติม “Dr. Poom Kumam give a talk on FPTA for all Professor and graduate students at seminar series of Fakultät für Mathematik Universität Wien, Vienna, Austria on April 4, 2017: 15.00-16.40 PM. “

Rate this:

Bangmod International Journal of Mathematical Computational Science

Published by Theoretical and Computational Science Center (TaCS-Center, KMUTT)

Professor Dr. Poom Kumam

http://poomkumam.wordpress.com

Thai LaTeX and MATLAB

ThaiLaTeX Thai LaTeX MiKTeX MATLAB

Renewable Energy Research Centre (RERC)

International Research Lab

TaCS - Center of Excellence

Center of Excellence in Theoretical & Computational Science (TaCS-CoE)

WG-ANA

Working Group on Applied Nonlinear Analysis

NCAO-Research Center

NONLINEAR CONVEX ANALYSIS AND OPTIMIZATION Research Center

ACFPTO2020

The 11th Asian Conference on Fixed Point Theory and Optimization (ACFPTO2020), July 15-18, 2020 at Pattaya, Thailand

IWANA2019

International Workshop on Applied Nonlinear Analysis (IWANA 2019), September 12-14, 2019, Bangsaen, Chonburi, Thailand

Michael Ruzhansky

Michael Ruzhansky, Senior Full Professor of Mathematics, Ghent University, and Professor of Mathematics, Queen Mary University of London

Scholarly Open Access

Critical analysis of scholarly open-access publishing

thedroidyourelookingfor.wordpress.com/

Come for the stick figures. Stay for the Bergman.

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.