นักศึกษาทุนเรียนดี KMUTTFixed Point BangMod Lab. ได้เข้าร่วมโครงการ Science Communication ของศูนย์สาระวิทยา สามารถติดตามได้ในข่าวช่องสาม

Rate this:

รองศาสตราจารย์ ดร. ภูมิ คำเอม ได้เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง การสร้างแรงบรรดาลใจ ในการทำงานวิจัยและขอตำแหน่งทางวิชาการ ให้ราชภัฏนครสวรรค์ วันที่ 14 มิถุนายน 2560

รองศาสตราจารย์ ดร. ภูมิ คำเอม ได้เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อ […]

Rate this:

Professor Dr. Sompong Dhompongsa & Associate Professor Dr. Poom Kumam Invited Talk at The 22nd Annual Meeting in Mathematics (AMM 2017), Lotus Hotel Pang Suan Kaew, Chiangmai, Thailand, June 2-4, 2017.

Professor Dr. Sompong Dhompongsa & Associate Profes […]

Rate this:

Renewable Energy Research Centre (RERC)

International Research Lab

TaCS - Center of Excellence

Center of Excellence in Theoretical & Computational Science (TaCS-CoE)

WG-ANA

Working Group on Applied Nonlinear Analysis

NCAO Research Center

International Second Symposium on Nonlinear Convex Analysis and Optimization (NCAO2019)

ACFPTO2020

The 11th Asian Conference on Fixed Point Theory and Optimization (ACFPTO2020), July 15-18, 2020 at Pattaya, Thailand

IWANA2019

International Workshop on Applied Nonlinear Analysis (IWANA 2019), September 12-14, 2019, Bangsaen, Chonburi, Thailand

Michael Ruzhansky

Michael Ruzhansky, Senior Full Professor of Mathematics, Ghent University, and Professor of Mathematics, Queen Mary University of London

Scholarly Open Access

Critical analysis of scholarly open-access publishing

thedroidyourelookingfor.wordpress.com/

Come for the stick figures. Stay for the Bergman.

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.