นักศึกษาทุนเรียนดี KMUTTFixed Point BangMod Lab. ได้เข้าร่วมโครงการ Science Communication ของศูนย์สาระวิทยา สามารถติดตามได้ในข่าวช่องสาม

อ่านเพิ่มเติม นักศึกษาทุนเรียนดี KMUTTFixed Point BangMod Lab. ได้เข้าร่วมโครงการ Science Communication ของศูนย์สาระวิทยา สามารถติดตามได้ในข่าวช่องสาม

Rate this:

รองศาสตราจารย์ ดร. ภูมิ คำเอม ได้เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง การสร้างแรงบรรดาลใจ ในการทำงานวิจัยและขอตำแหน่งทางวิชาการ ให้ราชภัฏนครสวรรค์ วันที่ 14 มิถุนายน 2560

รองศาสตราจารย์ ดร. ภูมิ คำเอม ได้เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง การสร้าง … อ่านเพิ่มเติม รองศาสตราจารย์ ดร. ภูมิ คำเอม ได้เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง การสร้างแรงบรรดาลใจ ในการทำงานวิจัยและขอตำแหน่งทางวิชาการ ให้ราชภัฏนครสวรรค์ วันที่ 14 มิถุนายน 2560

Rate this:

Professor Dr. Sompong Dhompongsa & Associate Professor Dr. Poom Kumam Invited Talk at The 22nd Annual Meeting in Mathematics (AMM 2017), Lotus Hotel Pang Suan Kaew, Chiangmai, Thailand, June 2-4, 2017.

Professor Dr. Sompong Dhompongsa & Associate Professor Dr. Po … อ่านเพิ่มเติม Professor Dr. Sompong Dhompongsa & Associate Professor Dr. Poom Kumam Invited Talk at The 22nd Annual Meeting in Mathematics (AMM 2017), Lotus Hotel Pang Suan Kaew, Chiangmai, Thailand, June 2-4, 2017.

Rate this: