รองศาสตราจารย์ ดร. ภูมิ คำเอม ได้เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง การสร้างแรงบรรดาลใจ ในการทำงานวิจัยและขอตำแหน่งทางวิชาการ ให้ราชภัฏนครสวรรค์ วันที่ 14 มิถุนายน 2560