ศาสตราจารย์ ดร. ภูมิ คำเอม ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง เส้นทาง…สู่…”ศาสตราจารย์” ในงานเชิดชูเกียรติบุคลากรและการดำรงตำแหน่งทางวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วันที่ 27 ธันวาคม 2560 ศาสตราจารย์ ดร.ภูมิ คำเอม ได้รับเกียรติให้ … อ่านเพิ่มเติม ศาสตราจารย์ ดร. ภูมิ คำเอม ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง เส้นทาง…สู่…”ศาสตราจารย์” ในงานเชิดชูเกียรติบุคลากรและการดำรงตำแหน่งทางวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Rate this:

CONGRATULATIONS: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอแสดงความยินดี กับ ศาสตราจารย์ ดร.ภูมิ คำเอม ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ศาสตราจารย์” และรับรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2559-2560

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอแสดงความยิ … อ่านเพิ่มเติม CONGRATULATIONS: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอแสดงความยินดี กับ ศาสตราจารย์ ดร.ภูมิ คำเอม ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ศาสตราจารย์” และรับรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2559-2560

Rate this:

Background and Recent Developments of Metric Fixed Point Theory: Dhananjay Gopal, Poom Kumam, Mujahid Abbas, December 20, 2017 by Chapman and Hall/CRC Reference – 262 Pages – 1 B/W Illustrations ISBN 9780815369455 – CAT# K337983

https://www.crcpress.com/Background-and-Recent-Developments-of-Meอ่านเพิ่มเติม Background and Recent Developments of Metric Fixed Point Theory: Dhananjay Gopal, Poom Kumam, Mujahid Abbas, December 20, 2017 by Chapman and Hall/CRC Reference – 262 Pages – 1 B/W Illustrations ISBN 9780815369455 – CAT# K337983

Rate this:

One Day International Workshop on “Nonlinear Image Processing”: December 15, 2017 @SCL 802 Science Laboratory Bldg, KMUTT Invited Speaker Dr. Punnarai Siricharoen Dr. Natawat Klamsakul Dr. Pawaton Kaemawichanurat Mr. Anantachai Padcharoen Mr. Chayut Kongban Mr. Auwal Abubakar

One Day International Workshop on “Nonlinear Image Processing” De … อ่านเพิ่มเติม One Day International Workshop on “Nonlinear Image Processing”: December 15, 2017 @SCL 802 Science Laboratory Bldg, KMUTT Invited Speaker Dr. Punnarai Siricharoen Dr. Natawat Klamsakul Dr. Pawaton Kaemawichanurat Mr. Anantachai Padcharoen Mr. Chayut Kongban Mr. Auwal Abubakar

Rate this: