ศาสตราจารย์ ดร. ภูมิ คำเอม ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง เส้นทาง…สู่…”ศาสตราจารย์” ในงานเชิดชูเกียรติบุคลากรและการดำรงตำแหน่งทางวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วันที่ 27 ธันวาคม 2560 ศาสตราจารย์ ดร.ภูมิ คำเอม ได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการจัดงานเสวนางานเชิดชูเกียรติอาจารย์/บุคลากรที่ได้รับรางวัล และการดำรงตำแหน่งทางวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประจำปี พ.ศ. 2559-2560 ในหัวข้อ “เส้นทาง…สู่…ศาสตราจารย์ ทำอย่างไรให้ได้ “ศาสตราจารย์” ก่อนอายุ 40 ปี” ณ ห้องวิมานทิพย์ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ

qqq

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s