การบรรยายพิเศษและเสนาจาก ศาสตราจารย์ ดร. ภูมิ คำเอม ในหัวข้อ “เส้นทางสู่ ศาสตราจารย์ ทำอย่างไร ให้ได้ศาสตราจารย์ ก่อนอายุ 40 ปี และการสร้างเครือข่ายนานาชาติ” ในงาน Suthep’ family 27-28 มกราคม 2561 @ เบิร์ดแลนด์รีสอร์ท เขาค้อ เพชรบรูณ์