การบรรยายพิเศษและเสนาจาก ศาสตราจารย์ ดร. ภูมิ คำเอม ในหัวข้อ “เส้นทางสู่ ศาสตราจารย์ ทำอย่างไร ให้ได้ศาสตราจารย์ ก่อนอายุ 40 ปี และการสร้างเครือข่ายนานาชาติ” ในงาน Suthep’ family 27-28 มกราคม 2561 @ เบิร์ดแลนด์รีสอร์ท เขาค้อ เพชรบรูณ์

การบรรยายพิเศษจาก ศาสตราจารย์ ดร.ภูมิ คำเอม ในหัวข้อ “เส้นทางสู่ ศาสตราจารย์ ทำอย่างไร ให้ได้ศาสตราจารย์ ก่อนอายุ 40 ปี และการสร้างเครือข่ายนานาชาติ” 27-28 มกราคม 2561 และเสวนาจาก ศาสตราจารย์ ดร. สุเทพ สวนไต้ และ ศาสตราจารย์ ดร. สมยศ พลับเที่ยง รศ. ดร. มาโนชญ์ สิริพิทักษ์เดช รศ. ดร. ระเบียน วังคีรี และผู้ดำเนินการ รศ. ดร. นรินทร์ เพชรโรจน์@ เบิร์ดแลนด์รีสอร์ท เขาค้อ เพชรบรูณ์

Published by KMUTTFixed Point Research Lab. @ Bang Mod

KMUTT-Fixed Point Theory and Application Research Group

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Thai LaTeX and MATLAB

ThaiLaTeX Thai LaTeX MiKTeX MATLAB

Renewable Energy Research Centre (RERC)

International Research Lab

TaCS - Center of Excellence

Center of Excellence in Theoretical & Computational Science (TaCS-CoE)

WG-ANA

Working Group on Applied Nonlinear Analysis

NCAO-Research Center

NONLINEAR CONVEX ANALYSIS AND OPTIMIZATION Research Center

ACFPTO2020

The 11th Asian Conference on Fixed Point Theory and Optimization (ACFPTO2020), July 15-18, 2020 at Pattaya, Thailand

IWANA2019

International Workshop on Applied Nonlinear Analysis (IWANA 2019), September 12-14, 2019, Bangsaen, Chonburi, Thailand

Michael Ruzhansky

Michael Ruzhansky, Senior Full Professor of Mathematics, Ghent University, and Professor of Mathematics, Queen Mary University of London

Scholarly Open Access

Critical analysis of scholarly open-access publishing

thedroidyourelookingfor.wordpress.com/

Come for the stick figures. Stay for the Bergman.

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

%d bloggers like this: