ศาสตราจารย์ ดร.ภูมิ คำเอม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ได้รับเชิญ บรรยายพิเศษ เรื่อง “การพัฒนาและสร้างงานวิจัยคณิตศาสตร์ให้เข้มแข็ง” จัดโดย ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 8-10 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมอมันตา จังหวัดหนองคาย

การบรรยายพิเศษ เรื่อง “การพัฒนาและสร้างงานวิจัยคณิตศาสตร์ให้เข้มแข็ง” โดยศาสตราจารย์ ดร.ภูมิ คำเอม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) จัดโดย ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 8-10 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมอมันตา จังหวัดหนองคาย

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s