ศาสตราจารย์ ดร. ภูมิ คำเอม ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “หลักการเขียนและเตรียมตัวในการเขียนผลงานทางวิชาการ และฐานข้อมูลงานวิจัย” วันที่ 19 มีนาคม 2562 ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.รัตนโกสินทร์ศาลายา

ศาสตราจารย์ ดร. ภูมิ คำเอม ได้รับเชิญ วิทยากรโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย เรื่อง การเผยแพร่งานวิจัยและการนำไปใช้ประโยชน์ บรรยายเรื่อง “หลักการเขียนและเตรียมตัวในการเขียนผลงานทางวิชาการ” วันที่ 19 มีนาคม 2562 ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s